Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą składać dokumenty
w I turze naboru do projektu, która będzie trwał od 22.09.2021 r. do 11.10.2021 r.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać do Biura Partnera Projektu: Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna”, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki, czynne w godzinach
 8:00 – 15:00:

 • osobiście bądź przez pełnomocnika,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego – w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe,
 • drogą elektroniczną (w tym opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym) – w formie skanów dokumentów (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu).

Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym
w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru dokumentów oraz załączników (np. usuwanie zapisów, logotypów, złożenie dokumentów w innej wersji).


O przyznanie środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego mogą ubiegać się osoby :

 • Osoby w wieku 18-29 lat (wiek uczestnika określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie).
 • Osoby zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego woj. podlaskie, tj. obszar subregionu suwalskiego (M. Suwałki, powiaty: suwalski, sejneński, augustowski, grajewski, moniecki)
 • Osoby bierne zawodowo lub osoby niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, którzy w wyniku pandemii koronawirusa utracili zatrudnienie po 01.03.2020 r.,
 • Osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
  (z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu),
 • Osoby które nie otrzymują jednocześnie wsparcia w więcej niż w jednym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowane ze środków EFS,
 • Uczestnikami projektu nie mogą być osoby należące do GD określonej dla trybu konkurs. w poddziałaniu 1.3.1 PO WER.
 • 20% Uczestników Projektu musi zamieszkiwać miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zamknij