Stowarzyszenie „NASZA SUWALSZCZYZNA” w partnerstwie
z COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c.
oraz Stowarzyszeniem na rzecz rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym HOLOS
realizuje w okresie
od 01.06.2019r. do 31.07.2020r.
projekt
Pt. „Energicznie w lepszą przyszłość”  nr RPWM.11.01.01-28-0003/18
realizowanego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego  na lata 2014-2020
Priorytetu RPWM.11.00.00 – Włączenie społeczne Działania RPWM.11.01.00 –  Aktywne włączenie, w tym z myślą
o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

Cel projektu: Wzrost aktywności społeczno-zawodowej 44 os. (26 K i 18 M), w wieku 18+, będących os. zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie MOF Ełk – gmina Ełk i miasto Ełk do 31.07.2020r., pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych, w tym zarejestrowanych jako bezrobotni w PUP-należących do III profilu pomocy, biernych zawodowo).

Projekt skierowany do:

– osób pozostających bez zatrudnienia, w tym zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym   
   Urzędzie Pracy należące do III profilu pomocy;

–  osób biernych zawodowo;

–  osób z MOF Ełk – gminy i miasta Ełk;

–  osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

–  osób o niskich kwalifikacjach;

–  osób długotrwale bezrobotnych;

należących do co najmniej jednej z poniższych grup:

– osób w wieku 18+;

– kobiet;

– osób z niepełnosprawnościami;

– osób z wielokrotnym wykluczeniem;

– osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2010;

– długotrwale bezrobotnych;

Wsparcie oferowane w ramach projektu:

 1. Konsultacje z psychologiem
 2. Konsultacje z doradcą zawodowym 
 3. Spotkania z psychologiem 
 4. Coaching indywidualny
 5. Indywidualny program terapeutyczny
 6.  Treningu umiejętności społecznych
 7. Trening rozwoju osobistego
 8. Zajęcia aktywizujące zawodowo
 9. Preferowane szkolenia zawodowe – ( recepcjonista/-stka z modułem prawo jazdy komputerowe ECDL, Spawanie metodą TIG 141, MAG; Magazynier/-rka z modułem obsługa wózka widłowego oraz bezp. wymianą butli; Operator/-ka koparko-ładowarki; Opiekun dziecięcy powyżej 3 lat z modułem I pomocy przedmedycznej; Masażysta/-stka I i II stopnia; Kucharz I i II stopnia o specj. Kuchnia amerykańska).
 10. Pośrednictwo pracy
 11. Staże zawodowe (dla 31os z 44 os z GD)

Dodatkowo uczestnicy projektu otrzymają:

– za udział w szkoleniach zawodowych uczestnicy otrzymają stypendium szkoleniowe w kwocie
8,76 zł brutto/h;

– za udział w stażu zawodowym (35 osób) uczestnicy otrzymają stypendium stażowe (wynagrodzenie)
w kwocie 1314,38 zł/m-c brutto.

– zwrot kosztów dojazdu na staże zawodowe.

Wartość projektu:  750 985,92 zł

Dofinansowanie:    790 511,50 zł


UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Kontakt:
Biuro projektu „Energicznie w lepszą przyszłość” w Ełku:

ul. Sikorskiego 5a, 16-300 Ełk

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów:  (87) 565 53 64, 534 060 504


Załączniki

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zamknij