Aktywizacja zawodowa osób młodych z subregionu suwalskiego

Stowarzyszenie „NASZA SUWALSZCZYZNA” w partnerstwie
z
COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c.
realizuje w okresie

od 01.03.2019r. do 29.02.2020r.

projekt
„Aktywizacja zawodowa osób młodych z subregionu suwalskiego”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia 50 osób młodych w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. Młodzież NEET. Uczestnicy projektu będą zamieszkiwać obszar powiatu m. Suwałki, pow. Suwalskiego, pow. Augustowskiego , pow. Sejneńskiego, pow. Grajewskiego, pow. Monieckiego. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu poprzez objęcie uczestników projektu usługą aktywizacji zawodowej poprzez indywidualną i kompleksową  pomoc realizowaną zgodnie z zaplanowaną dla danego uczestnika ścieżką wsparcia wynikającą z Indywidualnego Planu Działania, w szczególności poprzez doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, wsparcie psychologiczne oraz szkolenia zawodowe i staże zawodowe.

Projekt skierowany do:

– osób w wieku 15-29 lat;
– osób zamieszkujących teren powiatów subregionu suwalskiego (j.w.);
– osób należących do jednej z poniższych kategorii , tj:
* bierna zawodowo
* bezrobotna;
– osób niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, w tym
* długotrwale bezrobotnych, tj: osoba bezrobotna nieprzerwalnie przez okres ponad:
a. 6 mies. – os. poniżej 25 r.ż,
b. 12 mies.- os. 25 lat i więcej ;
– osób nie uczestniczących w kształceniu się w trybie formalnym, stacjonarnym, osoby nie uczestniczące
w szkoleniu (osoby z kategorii NEET);

należących do co najmniej jednej z poniższych grup:
– osób w wieku 15-29 lat;
– osób o niskich kwalifikacjach;
– osób z niepełnosprawnościami;
– kobiety;
– osoby długotrwale bezrobotne;

Wsparcie oferowane w ramach projektu:

·Doradztwo zawodowe –indywidualne spotkania z doradcą zawodowym,
·Pośrednictwo pracy –indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy,
· Wsparcie psychologiczne – indywidualne spotkania z psychologiem,
·preferowane szkolenia i kursy zawodowe:
* Recepcjonisa/-ka z mod. prawo jazdy komput. ECDL,
* Spawanie metodą TIG 141,
* Spawanie metodą MIG,
* Magazynier z mod. obsł. wózka widłowego oraz bezp. wymianą butli,
* Operator/-ka  koparko-ładowarki
* Opiekun dziecięcy pow. 3 lat z modułem I pomocy przedmedycznej,
* Masażysta I i II stopnia,
* Kucharz I i II stopnia kuchnia amerykańska.
·Kwalifikacyjny kurs zawodowy,
·staż zawodowy- 4 miesiące.

Dodatkowo uczestnicy projektu otrzymają:
– zwrot kosztów dojazdu za udział w oferowanych wsparciach w ramach projektu;
– za udział w szkoleniach zawodowych uczestnicy otrzymają stypendium szkoleniowe;
– za udział w stażu zawodowym uczestnicy otrzymają stypendium stażowe (wynagrodzenie).

Wartość projektu:  721 875,00 zł


UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Kontakt:
Biuro projektu:

Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna”
16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 71

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu:

87 565 53 64

Załączniki


Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zamknij