Lokalna Grupa Działania Nasza Suwalszczyzna

ZMIANA ADRESU
STOWARZYSZENIA
ul. Kościuszki 71,
  tel. 87 565 53 64

Film LGD SuwalszczyznaProgram Leader+Unia Europejska
Strona Główna »  Zmiana Regulaminu rekrutacji uczestników do Projektu!

Zmiana Regulaminu rekrutacji uczestników do Projektu!

Zmiana Regulaminu rekrutacji uczestników do Projektu, Formularza rekrutacyjnego oraz Karty oceny formularza rekrutacyjnego.

Uprzejmie informujemy o dokonaniu następujących zmian w dokumentach rekrutacyjnych. Do Regulaminu rekrutacji uczestników projektu, Formularza rekrutacyjnego oraz Karty oceny formularza rekrutacyjnego dodane zostały zapisy dotyczące inteligentnych specjalizacji województwa podlaskiego RIS3. Jest to dodatkowe kryterium (nieobowiązkowe) w formularzu rekrutacyjnym, którego spełnienie powoduje uzyskanie przez Państwa dodatkowych 10 punktów w procesie oceny Formularza rekrutacyjnego.

W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się ze zmianami jak również z dokumentem  Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+ (RIS3), który zawiera wykaz działalności gospodarczych dodatkowo punktowanych (str. 9-10).


© 2006-2010 LGD "Nasza Suwalszczyzna"

Strona jest zwalidowana i zgodna z XHTML 1    Created by KANET.EU