Stowarzyszenie „NASZA SUWALSZCZYZNA” w partnerstwie 
z COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. 
realizuje w okresie

od 01.01.2019r. do 30.06.2020r.

projekt
„RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ – 
integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Priorytetu VII. Poprawa spójności społecznej.
Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

Cel projektu: Wzrost aktywności społeczno-zawodowej 50 OS. (30 K i 20 M), w wieku 18+, będących OS. zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie powiatów: m. Suwałki , suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego (gminy Puńsk, m. Sejny) oraz grajewskiego do 30.06.2020r., pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych, w tym zarejestrowanych jako bezrobotni w PUP-należących do III profilu pomocy, biernych zawodowo).

Projekt skierowany do:

– Osób pozostających bez zatrudnienia, w tym zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy należące do III profilu pomocy;

– Osób biernych zawodowo;

– Osób z w/w powiatów i miast;

– Osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

– Osób o niskich kwalifikacjach;

– Osób długotrwale bezrobotnych;

należących do co najmniej jednej z poniższych grup:

– Osób w wieku 18+;

– Kobiet;

– Osób z niepełnosprawnościami;

– Osób z wielokrotnym wykluczeniem;

– Osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2010;

Wsparcie oferowane w ramach projektu:

                                 I.            Konsultacje z psychologiem

                                II.            Konsultacje z doradcą zawodowym 

                              III.            Spotkania z psychologiem  

                              IV.            Coaching indywidualny

                               V.            Warsztaty treningu rozwoju osobistego

                              VI.            Warsztaty treningu umiejętności społecznych

                            VII.            Poradnictwo zawodowe

                           VIII.            Poradnictwo coacha kariery 

                              IX.            Zajęcia aktywizujące zawodowo

                               X.            Preferowane szkolenia zawodowe – ( recepcjonista/-stka z modułem prawo jazdy komputerowe ECDL, Spawanie metodą TIG 141, MAG; Magazynier/-rka z modułem obsługa wózka widłowego oraz bezp. wymianą butli; Operator/-ka koparko-ładowarki; Opiekun dziecięcy powyżej 3 lat z modułem I pomocy przedmedycznej; Masażysta/-stka I i II stopnia; Kucharz I i II stopnia o specj. Kuchnia amerykańska).

                              XI.            Pośrednictwo pracy

                            XII.            Staże zawodowe – 4 miesiące 

Dodatkowo uczestnicy projektu otrzymają:

– zwrot kosztów dojazdu za udział w oferowanych wsparciach w ramach projektu;

– za udział w szkoleniach zawodowych uczestnicy otrzymają stypendium szkoleniowe w kwocie 
8,53 zł brutto/h;

– za udział w stażu zawodowym (35 osób) uczestnicy otrzymają stypendium stażowe (wynagrodzenie) 
w kwocie 1280,26 zł/m-c brutto.

Wartość projektu:  944 348,37 zł

Dofinansowanie:  882 548, 37 zł


UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Kontakt:
Biuro projektu:

Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna”

16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 71

czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów:  (87) 565 53 64

Pliki do pobrania

Harmonogram stażu w ramach projektu 7.1  „RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ – integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Staże w ramach w/w projektu realizowane przez Stowarzyszenie Nasza Suwalszczyzna w ilości 35 osób, są realizowane od 01.11.2019r. do 29.02.2020r.  dla 29 osób oraz od 01.12.2019r. do 31.03.2020r. dla
6 osób, zgodnie z zawartymi trójstronnymi umowami – wzór w załączeniu.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020


Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zamknij