Stowarzyszenie „NASZA SUWALSZCZYZNA” w partnerstwie
z COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c.
oraz Stowarzyszeniem Wspierania Edukacji i Rynku Pracy realizuje w okresie
od 01.04.2019r. do 31.05.2020r.

projekt
Pt. „Pewny sukces z aktywną integracją”  nr RPWM.11.01.01-28-0096/18-00

realizowanego w ramach Regionalnego
Programu operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego  na lata 2014-2020

Priorytetu RPWM.11.00.00 – Włączenie
społeczne Działania RPWM.11.01.00 –
Aktywne włączenie, w tym z myślą

o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na
zatrudnienie

Cel projektu: Wzrost aktywności społeczno-zawodowej 56 os. (34 K i 22 M), w wieku 18+, będących os. zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie powiatów: gołdapskiego, węgorzewskiego, giżyckiego, oleckiego i ełckiego do 31.05.2020r., pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych, w tym zarejestrowanych jako bezrobotni w PUP-należących do III profilu pomocy, biernych zawodowo).

Projekt skierowany
do:

– osób pozostających bez zatrudnienia, w tym zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym
Urzędzie Pracy należące do III profilu pomocy;
–  osób biernych zawodowo;
–  osób z w/w powiatów;
–  osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
–  osób o niskich kwalifikacjach;
–  osób długotrwale bezrobotnych;

należących do co najmniej jednej z poniższych grup:

– osób w wieku 18+;
– kobiet;
– osób z niepełnosprawnościami;
– osób z wielokrotnym wykluczeniem;
– osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2010;

Wsparcie oferowane w ramach projektu:

I. Konsultacje z psychologiem
II. Konsultacje z doradcą zawodowym
III. Spotkania z psychologiem
IV. Coaching indywidualny
V. Indywidualny program terapeutyczny
VI. Treningu umiejętności społecznych
VII. Trening rozwoju osobistego
VIII. Zajęcia aktywizujące zawodowo
IX. Preferowane szkolenia zawodowe – ( recepcjonista/-stka z modułem prawo jazdy komputerowe ECDL, Spawanie metodą TIG 141, MAG; Magazynier/-rka z modułem obsługa wózka widłowego oraz bezp. wymianą butli; Operator/-ka koparko-ładowarki; Opiekun dziecięcy powyżej 3 lat z modułem I pomocy przedmedycznej; Masażysta/-stka I i II stopnia; Kucharz I i II stopnia o specj. Kuchnia amerykańska).
X.Pośrednictwo pracy
XI. Staże zawodowe (dla 40 os z 56 os z GD)

Dodatkowo
uczestnicy projektu otrzymają:

– za udział w szkoleniach zawodowych uczestnicy
otrzymają stypendium szkoleniowe w kwocie

8,76 zł brutto/h;

– za udział w stażu zawodowym (35 osób)
uczestnicy otrzymają stypendium stażowe (wynagrodzenie)

w kwocie 1314,38 zł/m-c brutto.

Wartość projektu:  1 007 693,40 zł

Dofinansowanie:    947 933,40 zł

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Kontakt:
Biuro projektu:

Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna”
16-300 Ełk, ul. Mickiewicz 42 lok. 7

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 87 565 53 64

Załączniki


Od 14 stycznia 2020r. realizowane są szkolenia zawodowe dla uczestników/-czek projektu „Pewny sukces z aktywną integracją”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020

 

Numer  Projektu: RPWM.11.01.01-28-0096/18

Tytuł projektu: Pewny sukces z aktywną integracją

Oś Priorytetowa: RPWM.11 Włączenie społeczne

Działanie: RPWM.11.1 „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”

Poddziałanie: RPWM.11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe

 

W zakresie:

 

 1. Spawanie metodą MIG
 2. Spawanie metodą TIG
 3. Kucharz/-ka
 4. Recepcjonista/-ka z obsługą kasy fiskalnej i modułem ECDL
 5. Przedstawiciel/-ka handlowy z prawo jazdy kat. B i modułem ECDL
 6. Magazynier/-ka z modułem obsługi wózka widłowego oraz wymianą butli
 7. Opiekun/-ka dziecięca powyżej lat 3
 8. Pracownik/-ca biurowy z modułem ECDL i zagadnieniami RODO
 9. Operator koparko – ładowarki
 10. Masażysta/-ka
 11. Pracownik do spraw rachunkowości księgowości z modułem ECDL
 12. Podstawowo kurs kosmetyczny (podstawy manicure, rzęsy itp.)
 13. Stylizacja paznokci metodą żelową, tytanową, hybrydową

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zamknij