Moja kariera i start w przyszłość

Stowarzyszenie „NASZA SUWALSZCZYZNA”

realizuje w okresie

od 01.05.2019r. do 30.11.2020r.

projekt
„Moja kariera i start w przyszłość”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia 70 osób młodych w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo lub bezrobotnych, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. Młodzież NEET. Uczestnicy projektu będą zamieszkiwać obszar województwa podlaskiego, powiatu gołdapskiego , powiatu oleckiego, wpisujących się w jedną z kategorii: os. opuszczające pieczę zastępczą, absolwenci MOW i MOS, absolwenci SOSW i SOW, szkół specjalnych, matki przebywające w domach samotnej matki, os. opusz. zakł. karne, areszty śledcze, zakł. poprawczy, schronisko dla nieletnich, zakł. pracy chronionej (do 2 lat po opuszczeniu w/w instytucji). Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu poprzez objęcie uczestników projektu usługą aktywizacji zawodowej poprzez indywidualną i kompleksową  pomoc realizowaną zgodnie z zaplanowaną dla danego uczestnika ścieżką wsparcia wynikającą z Indywidualnego Planu Działania, w szczególności poprzez doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, wsparcie psychologiczne oraz szkolenia zawodowe
i staże zawodowe.

Projekt skierowany do:

– osób w wieku 15-29 lat;

– osób zamieszkujących teren województwa podlaskiego, powiatu gołdapskiego i oleckiego;

– osób należących do jednej z poniższych kategorii , tj:

* bierna zawodowo;

*osób nie uczestniczących w kształceniu się w trybie formalnym, stacjonarnym, osoby nie uczestniczące
w szkoleniu (osoby z kategorii NEET);

* osób należących do jednej z grup określonej w Poddziałaniu 1.3.1., j.w. (do 2 lat po opuszczeniu w/w instytucji).

należących do co najmniej jednej z poniższych grup:

– osób w wieku 15-29 lat;

– osób o niskich kwalifikacjach;

– osób z niepełnosprawnościami;

– kobiety;

– brak doświadczenia zawodowego;

Wsparcie oferowane w ramach projektu:

·poradnictwo zawodowe,

·indywidualny coaching,

·preferowane szkolenia i kursy zawodowe:

* robotnik gospodarczy  z modułem eksploat. urządzeń, instal. i sieci elektorenerget. o nap. do 1 kV,

* Spawanie metodą TIG,

* Spawanie metodą MIG,

* Magazynier z mod. obsł. wózka widłowego oraz bezp. wymianą butli,

* Operator/-ka  koparko-ładowarki

* operator obrabiarek sterow. numerycz. CNC,

* Masażysta I i II stopnia,

* Kucharz I i II stopnia kuchnia amerykańska

·staż zawodowy- 4 miesiące,

·pośrednictwo pracy.

Dodatkowo uczestnicy projektu otrzymają:

– zwrot kosztów dojazdu za udział w oferowanych wsparciach w ramach projektu;

– za udział w szkoleniach zawodowych uczestnicy otrzymają stypendium szkoleniowe;

– za udział w stażu zawodowym uczestnicy otrzymają stypendium stażowe (wynagrodzenie).

Wartość projektu:  1 197 639,92 zł


UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Kontakt:
Biuro projektu:

Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna”

16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 71

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów:  (87) 565 53 64


ZałącznikiProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zamknij