Lokalna Grupa Działania Nasza Suwalszczyzna

ZMIANA ADRESU
STOWARZYSZENIA
ul. Kościuszki 71,
  tel. 87 565 53 64

Film LGD SuwalszczyznaProgram Leader+Unia Europejska
Strona Główna »  Projekt „Kucharz

Projekt „Kucharz

Projekt „Kucharz – artystyczny zawód przyszłości” realizowany jest przez Stowarzyszenie LGD „Nasza Suwalszczyzna”.

Naszym pomysłem który chcemy zrealizować w jego ramach na podniesienie z jednej strony aktywności zawodowej mieszkańców Suwalszczyzny ,z drugiej zaś włączenia ich w proces rozwoju potencjału turystycznego regionu poprzez przeprowadzenie szkolenia zawodowego.

Jak wynika z naszych obserwacji istniejąca oferta edukacyjna w dziedzinie gastronomii nie odpowiada istniejącemu na tym terenie zapotrzebowaniu pracodawców-z jednej strony jednym z pięciu zawodów gdzie najtrudniej jest uzyskać zatrudnienie jest kucharz małej gastronomii, z drugiej zaś markowe lokale gastronomiczne zatrudniają szefów kuchni spoza regionu.  Dzieje się tak z kliku powodów, lecz najważniejszym z nich jest nieprzygotowanie młodych ludzi kończących szkoły zawodowe do podjęcia zatrudnienia na samodzielnym stanowisku pracy. W większości ich wiedza sprowadza się do podstaw sztuki kulinarnej i może być wystarczająca do zatrudnienia się w charakterze pomocy kuchennej lub w barze szybkiej obsługi.

 Poprzez projekt chcemy pokazać, że nawet osoby do tej pory niezwiązane z gastronomią można w stosunkowo krótkim czasie nauczyć podstaw finezyjnego gotowania gdzie wiele zależy od pasji i zaangażowania i odpowiedniej jakości produktów.

Celem  projektu jest umożliwienie  mieszkańcom powiatów objętych działaniami  skorzystanie z nowoczesnych i unikalnych form edukacji powiązanych ściśle z potrzebami regionu. 

Cele szczegółowe projektu to:
1.Zwiększenie dostępu mieszkańców powiatów suwalskiego i sejneńskiego do edukacji zawodowej
2.Nabycie przez 40 osób (w tym min. 24 kobiet)z terenu realizacji projektu umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia w zawodzie kucharz.

Wszystkie osoby biorące udział w projekcie otrzymają:
- zestawy piśmiennicze (notatnik i długopis)
- książkę kucharską
- zestaw narzędzi (kitel, zapaska, nóż szefa kuchni, deska do krojenia)
- możliwość bezpłatnych badań sanitarno epidemiologicznych


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.© 2006-2010 LGD "Nasza Suwalszczyzna"

Strona jest zwalidowana i zgodna z XHTML 1    Created by KANET.EU