Lokalna Grupa Działania Nasza Suwalszczyzna

ZMIANA ADRESU
STOWARZYSZENIA
ul. Kościuszki 71,
  tel. 87 565 53 64

Film LGD SuwalszczyznaProgram Leader+Unia Europejska
Strona Główna »  Nasze realizacje

Nasze realizacje

 

Informacja o postępach w realizacji projektu nr L/02/020/2006

 
lp
Nazwa zadania
Miejsce realizacji
Termin realizacji
Mierniki rzeczowe
Jednostki miary
Ilość
(liczba)
1
Festiwal Historyczny w Płocicznie
Płociczno
Tartak 40
30.04-04.05.2007
 
 
2
Całoroczny cykl edukacyjno - szkoleniowy "Z przyrodą za pan brat"
2.1
Poznajemy rodzime gatunki flory i fauny - zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym

Krzywe
Stary Folwark
Przebród
Krzywe

14.05.2007
31.05.2007
12.06.2007
14.06.2007

osobo-godzina
171
2.2
Poznajemy rodzime gatunki flory i fauny - zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym

Nowa Wieś
Jeleniewo
Jeleniewo
Przebród
Stary Folwark

14.05.2007
24.05.2007
05.06.2007
12.06.2007
14.06.2007

osobo-
godzina
363
2.3
Obszary chronione skarbem naszej Małej Ojczyzny
2.3.1
Warsztaty ceramiczne

Nowa Wieś
Stary Folwark
Przebród

11.06.2007
31.05.2007
11.06.2007

osobo-
godzina
147
2.3.2
Warsztaty tkackie

Nowa Wieś
Przebród

11.06.2007
11.06.2007

osobo-
godzina
123
2.3.3
Zielonymi ścieżkami WPN
Krzywe
20.06.2007
osobo-
godzina
60
3
Konkursy ekologiczne dla dzieci i młodzieży w ramach całorocznego cyklu edukacyjno-szkoleniowego "Z przyrodą za pan brat"
Krzywe
29.06.2007
   
3.1.
Konkurs plastyczny "Leśny świat Suwalszczyzny"
Krzywe
29.06.2007
   
3.2.
Konkurs literacki
Krzywe
29.06.2007
   
3.3.
Konkurs na najlepszy ekozespół
Krzywe
29.06.2007
   

© 2006-2010 LGD "Nasza Suwalszczyzna"

Strona jest zwalidowana i zgodna z XHTML 1    Created by KANET.EU