LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasza Suwalszczyzna” powstało jako inicjatywa społeczna 20 kwietnia 2006 r. W jego skład weszło 27 osób w tym przedstawiciele Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach, samorządów lokalnych powiatu suwalskiego, organizacji pozarządowych oraz lokalnego środowiska przedsiębiorców. W chwili obecnej Stowarzyszenie liczy ponad 50 członków zwyczajnych. Do roku 2008 Stowarzyszenie działało na obszarze 9 gmin powiatu suwalskiego dla których została opracowana Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich. W roku 2008 cztery gminy (Wiżajny, Rutka – Tartak, Szypliszki oraz Jeleniewo) podjęły decyzję o wystąpieniu ze Stowarzyszenia oraz założeniu własnej LGD. W chwili obecnej Stowarzyszenie działa więc (w ramach realizacji Osi IV PROW) na obszarze 5 gmin wiejskich dla których opracowywana jest niniejsza Strategia: Suwałki, Bakałarzewo, Filipów, Raczki i Przerośl.  Gminy te są również członkami Stowarzyszenia. Członkami wspierającymi jest także Powiat Suwalski w oraz dwie organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Filipów. 

Celem Stowarzyszenia jest szeroko pojęta działalność na rzecz rozwoju terenów wiejskich powiatu suwalskiego. Priorytetem, który wybrało Stowarzyszenie w swoich działaniach jest wykorzystanie dla rozwoju terenów wiejskich zasobów naturalnych i kulturowych, w tym potencjału obszarów należących do sieci Natura 2000. 

W latach 2007/2008 zrealizowany został projekt pn. „Ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych Suwalszczyzny krokiem do rozwoju regionu” finansowany w ramach Schematu II PPL+. W ramach projektu został przeprowadzony szereg działań promujących tożsamość kulturową oraz walory turystyczne Suwalszczyzny. Jako że istotą działalności Lokalnych Grup Działania jest również stała wymiana doświadczeń i wiedzy między sobą oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w rozwój obszarów wiejskich. Stowarzyszenie LGD „Suwalszczyzna” do tej pory zawarła pięć porozumień partnerskich. Partnerami naszej grupy zostały: Lokalna Grupa Działania „Sejneńszczyzna” z Sejn, Fundacja „Partnerstwo Krzemienny Krąg” z Bałtowa,  Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania  – Wokół Łysej Góry” z Bielin „Kandava Partnership” z Łotwy oraz Joniskio rajono partnerystes VVG z Litwy.  

Od 2009 roku wdrażamy Lokalną Strategię Rozwoju w ramach Osi IV PROW o łącznym budżecie ponad 3 mln złotych w ramach której wspieramy (głównie, choć nie tylko) rozwój zrównoważonej turystyki na Suwalszczyźnie. W jej ramach w 2010 r. wraz z 6 innymi Stowarzyszeniami – LGD Gryflandia, LGD Kraina Rawki, LGD Sejneńszczyzna, LGD Owocowy Szlak, LGD Region  Włoszczowski, LGD Białe Ługi został opracowany wspólny, dwuletni projekt pod nazwą „DNA – Dziedzictwo Naszą Atrakcją”. Głównym celem projektu jest ukazanie obrzędów, tradycji, zwyczajów oraz regionalnej kuchni, jako atrakcyjnego produktu turystyki krajowej i międzynarodowej na obszarze działania partnerów projektu.

W ramach swojej działalności pozyskujemy też coraz częściej, środki z innych programów operacyjnych, głównie POKL. Do tej pory uzyskaliśmy z tego źródła ponad 0,5 mln złotych na działania w różnym zakresie wspierające rozwój terenów wiejskich, tu głównie rozumiany jako inwestowanie w podnoszenie wiedzy i umiejętności mieszkańców. W ramach tych działań, jako że nie ograniczają nas zapisy LSR, działamy na terenie całego woj. podlaskiego.   

ZARZĄD

Osoba pełniona funkcja
Jarosław RżanyPrezes
Dariusz SaweliewWiceprzewodniczący
Maria Magdalena BogdanSkarbnik
Tomasz KardelSekretarz
Ilona RżanyCzłonek zarządu

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zamknij