Lokalna Grupa Działania Nasza Suwalszczyzna

ZMIANA ADRESU
STOWARZYSZENIA
ul. Kościuszki 71,
  tel. 87 565 53 64

Film LGD SuwalszczyznaProgram Leader+Unia Europejska
Strona Główna »  HARMONOGRAM PODPISYWANIA UMÓW O UDZIELENIE DOTACJI INWESTYCYJNEJ ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „Własny biznes szansą na lepsze jutro”

HARMONOGRAM PODPISYWANIA UMÓW O UDZIELENIE DOTACJI INWESTYCYJNEJ ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „Własny biznes szansą na lepsze jutro”

W załączeniu przedstawiamy harmonogram podpisywania umów o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego w ramach projektu "Własny biznes szansą na lepsze jutro". Harmonogram dotyczy osób, które działalność gospodarczą założyły w sierpniu 2017r.

Jednocześnie informujemy, iż osoby te proszone są  o dostarczenie do biura projektu "Własny biznes szansą na lepsze jutro" do dnia 01.08.2017 r. 

- Zaktualizowanego Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego wraz z załącznikami (zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo - finansowym  INWESTYCJI I WSPARCIA POMOSTOWEGO; - (jeśli aktualizacja jest potrzebna)

- Numeru rachunku bankowego Przedsiębiorcy;


© 2006-2010 LGD "Nasza Suwalszczyzna"

Strona jest zwalidowana i zgodna z XHTML 1    Created by KANET.EU