Lokalna Grupa Działania Nasza Suwalszczyzna

ZMIANA ADRESU
STOWARZYSZENIA
ul. Kościuszki 71,
  tel. 87 565 53 64

Film LGD SuwalszczyznaProgram Leader+Unia Europejska
Strona Główna »  DOKUMENTY DOTYCZĄCE ROZLICZENIA DOTACJI INWESTYCYJNEJ W RAMACH PROJEKTU "Własny biznes szansą na lepsze jutro".

DOKUMENTY DOTYCZĄCE ROZLICZENIA DOTACJI INWESTYCYJNEJ W RAMACH PROJEKTU "Własny biznes szansą na lepsze jutro".

W załączeniu przedstawiamy wzór sprawozdania rozliczenia dotacji inwestycyjnej w ramach projektu  „Własny biznes szansą na lepsze jutro”.

Zgodnie z § 4 pkt. 5 Umowy o  udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020,  przedsiębiorca zobowiązany jest  do rozliczenia otrzymanych środków w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło zakończenie rzeczowo-finansowe realizacji inwestycji.

Rozliczenie środków następuje poprzez złożenie  sprawozdania wraz z oświadczeniem o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z biznesplanem oraz przedstawienie szczegółowego zestawienia towarów lub usług, których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych.

Dla prawidłowości wypełnienia całości dokumentacji wszystkie osoby będą miały możliwość spotkania się z doradcą w celu rozliczenia dotacji inwestycyjnej i dotacji pomostowej.

O terminach spotkań będą Państwo informowani telefonicznie, jak też te osoby które dokonały już wszystkich zakupów proszone są o umawianie się na spotkanie z doradcami telefonicznie pod numerami telefonów:

 87 565 53 64 lub  510 516 647.


© 2006-2010 LGD "Nasza Suwalszczyzna"

Strona jest zwalidowana i zgodna z XHTML 1    Created by KANET.EU