Lokalna Grupa Działania Nasza Suwalszczyzna

ZMIANA ADRESU
STOWARZYSZENIA
ul. Kościuszki 71,
  tel. 87 565 53 64

Film LGD SuwalszczyznaProgram Leader+Unia Europejska
Strona Główna »  Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z zorganizowaniem egzaminów prowadzących do uzyskania kwalifikacji zawodowych dla 9 uczestników projektu „Nowe kwalifikacje i doświadczenie szansą na zatrudnienie"

Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z zorganizowaniem egzaminów prowadzących do uzyskania kwalifikacji zawodowych dla 9 uczestników projektu „Nowe kwalifikacje i doświadczenie szansą na zatrudnienie"

Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna” serdecznie zaprasza do złożenia ofert cenowych na przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 9 Uczestników i Uczestniczek projektu, pt. „Nowe kwalifikacje i doświadczenie szansą na zatrudnienie” wraz z egzaminem zewnętrznym potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji zawodowych ujętych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, dla których został określony poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), dla 9 uczestników/uczestniczek projektu.

Przedmiot zamówienia obejmuje 1 moduł szkoleniowy:

Zadanie 1. Pracownik obsługi biurowej z modułem prawo jazdy komputerowe ECDL dla 9 osób.

Wymaga się, aby szkolenie zawodowe opierało się na uznawanych programach w danym profilu zawodowym i prowadziło do uzyskania kwalifikacji i kompetencji zgodnie z wymogami „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji PO na lata 2014-2020 Załącznik nr 8 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Szczegóły zamówienia w załączeniu.


© 2006-2010 LGD "Nasza Suwalszczyzna"

Strona jest zwalidowana i zgodna z XHTML 1    Created by KANET.EU