Lokalna Grupa Działania Nasza Suwalszczyzna

ZMIANA ADRESU
STOWARZYSZENIA
ul. Kościuszki 71,
  tel. 87 565 53 64

Film LGD SuwalszczyznaProgram Leader+Unia Europejska
Strona Główna »  Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z zorganizowaniem egzaminów prowadzących do uzyskania kwalifikacji zawodowych dla 42 uczestników projektu „Nowe kwalifikacje i doświadczenie szansą na zatrudnienie

Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z zorganizowaniem egzaminów prowadzących do uzyskania kwalifikacji zawodowych dla 42 uczestników projektu „Nowe kwalifikacje i doświadczenie szansą na zatrudnienie

Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna” serdecznie zaprasza do złożenia ofert cenowych na przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 42 Uczestników i Uczestniczek projektu, pt. „Nowe kwalifikacje i doświadczenie szansą na zatrudnienie” wraz z egzaminem zewnętrznym potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji zawodowych ujętych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, dla których został określony poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), dla 42 uczestników/uczestniczek projektu.

Przedmiot zamówienia obejmuje 3 moduły szkoleniowe ujęte w następujących zadaniach:

Zadanie 1. Konserwator/-ka budynków z modułem eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV dla 13 osób.

Zadanie 2. Pracownik obsługi biurowej z modułem prawo jazdy komputerowe ECDL dla 19 osób.

Zadanie 3. Opiekunowie dziecięcy powyżej 3 lat z modułem I pomocy przedmedycznej dla 10 osób.

Wymaga się, aby szkolenia zawodowe opierały się na uznawanych programach w danym profilu zawodowym i prowadziły do uzyskania kwalifikacji i kompetencji zgodnie z wymogami „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji PO na lata 2014-2020 Załącznik nr 8 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Szczegóły zamówienia w załączeniu.


© 2006-2010 LGD "Nasza Suwalszczyzna"

Strona jest zwalidowana i zgodna z XHTML 1    Created by KANET.EU