Lokalna Grupa Działania Nasza Suwalszczyzna

ZMIANA ADRESU
STOWARZYSZENIA
ul. Kościuszki 71,
  tel. 87 565 53 64

Film LGD SuwalszczyznaProgram Leader+Unia Europejska
Strona Główna »  Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację szkolenia w ramach projektu „Nowe kwalifikacje i doświadczenie szansą na zatrudnienie”.

Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację szkolenia w ramach projektu „Nowe kwalifikacje i doświadczenie szansą na zatrudnienie”.

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert na realizacje szkolenia „Opiekunowie dziecięcy powyżej 3 lat z modułem I pomocy przedmedycznej” w ramach realizacji projektu
„Nowe kwalifikacje i doświadczenie szansą na zatrudnienie”, Komisja oceniająca wybrała ofertę EcoEnergia Emilia Ziemkiewicz. 

© 2006-2010 LGD "Nasza Suwalszczyzna"

Strona jest zwalidowana i zgodna z XHTML 1    Created by KANET.EU