Lokalna Grupa Działania Nasza Suwalszczyzna

ZMIANA ADRESU
STOWARZYSZENIA
ul. Kościuszki 71,
  tel. 87 565 53 64

Film LGD SuwalszczyznaProgram Leader+Unia Europejska
Strona Główna »  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia zawodowego w ramach realizacji projektu „Nowe kwalifikacje i doświadczenie szansą na zatrudnienie”.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia zawodowego w ramach realizacji projektu „Nowe kwalifikacje i doświadczenie szansą na zatrudnienie”.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia zawodowego w ramach realizacji projektu „Nowe kwalifikacje i doświadczenie szansą na zatrudnienie”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Działania 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy. 

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 1 kursu zawodowego w ramach realizacji projektu „Nowe kwalifikacje i doświadczenie szansą na zatrudnienie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Działania 2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w następującym zakresie tematycznym: „Opiekunowie dziecięcy powyżej 3 lat z modułem I pomocy przedmedycznej” (9 osób).

 Szczegóły w załączeniu.
© 2006-2010 LGD "Nasza Suwalszczyzna"

Strona jest zwalidowana i zgodna z XHTML 1    Created by KANET.EU