Lokalna Grupa Działania Nasza Suwalszczyzna

ADRES STOWARZYSZENIA
ul. Kościuszki 71
  tel. 87 565 53 64

Film LGD SuwalszczyznaUnia EuropejskaLeader+, Ministerstwo Rozwoju Wsi

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Aktualności
UWAGA!KOMUNIKAT!
Dodano dnia:  2017-09-13

Szanowni Państwo,

Uprzejmie prosimy przedsiębiorców, którzy ponieśli wydatki związane ze wsparciem pomostowym  w miesiącu sierpniu o dostarczenie rozliczenia (OŚWIADCZENIA WRAZ Z ZAŁACZNIKAMI) do 15.09.2017r. do Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki do pokoju pok. 114 lub 116. 

Więcej informacji
UWAGA!!Uczestnicy projektu "Własny biznes szansą na lepsze jutro"
Dodano dnia:  2017-08-31

W związku z pytaniami uczestników projektu dotyczącymi wydatkowania dotacji, informujemy, iż WSZYSTKIE TRANSAKCJE MUSZĄ BYĆ DOKONYWANE Z KONTA PODSTAWOWEGO PRZEDSIĘBIORCY - KONTA PODANEGO PRZY PODPISYWANIU UMOWY O UDZIELENIE DOTACJI INWESTYCYJNEJ I WSPARCIA POMOSTOWEGO.   
Więcej informacji
DOKUMENTY DOTYCZĄCE ROZLICZENIA WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU
Dodano dnia:  2017-08-30

W załączeniu przedstawiamy wzór oświadczenia niezbędnego do prawidłowego rozliczenia wsparcia pomostowego w ramach projektu  „Własny biznes szansą na lepsze jutro”.
Dokumenty do rozliczenia wsparcia pomostowego (oświadczenie wraz z załącznikami) w celu otrzymania kolejnego wsparcia pomostowego dostarcza się każdego miesiąca w dniach   od 28 - 30 do Starostwa Powiatowego w Suwałkach ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki,  pok. 114 lub 116.

Za miesiąc lipiec i sierpień dokumenty (wraz z załącznikami) należy złożyć do 05.09.2017r. 

Więcej informacji
DOKUMENTY DOTYCZĄCE ROZLICZENIA DOTACJI INWESTYCYJNEJ W RAMACH PROJEKTU "Własny biznes szansą na lepsze jutro".
Dodano dnia:  2017-08-28

W załączeniu przedstawiamy wzór sprawozdania rozliczenia dotacji inwestycyjnej w ramach projektu  „Własny biznes szansą na lepsze jutro”.

Zgodnie z § 4 pkt. 5 Umowy o  udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020,  przedsiębiorca zobowiązany jest  do rozliczenia otrzymanych środków w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło zakończenie rzeczowo-finansowe realizacji inwestycji.


Więcej informacji
HARMONOGRAM PODPISYWANIA UMÓW O UDZIELENIE DOTACJI INWESTYCYJNEJ ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „Własny biznes szansą na lepsze jutro”
Dodano dnia:  2017-07-26

W załączeniu przedstawiamy harmonogram podpisywania umów o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego w ramach projektu "Własny biznes szansą na lepsze jutro". Harmonogram dotyczy osób, które działalność gospodarczą założyły w sierpniu 2017r.

Jednocześnie informujemy, iż osoby te proszone są  o dostarczenie do biura projektu "Własny biznes szansą na lepsze jutro" do dnia 01.08.2017 r. 

- Zaktualizowanego Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego wraz z załącznikami (zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo - finansowym  INWESTYCJI I WSPARCIA POMOSTOWEGO; - (jeśli aktualizacja jest potrzebna)

- Numeru rachunku bankowego Przedsiębiorcy;

Więcej informacji
Wzory dokumentów niezbędnych do zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o udzielnie dotacji w ramach projektu "Własny biznes szansą na lepsze jutro"
Dodano dnia:  2017-07-19

W załączeniu przedstawiamy wzory dokumentów niezbędnych do zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o udzielnie dotacji w ramach projektu "Własny biznes szansą na lepsze jutro".
Prosimy wszystkie osoby o zapoznanie się z poniższymi dokumentami, jednakże nie WYPEŁNIANIE ICH, wszystkie dokumenty zostaną podpisane w siedzibie Biura Projektu w Stowarzyszeniu "Nasza Suwalszczyzna".

Jednocześnie informujemy, iż harmonogram podpisywania umów dla osób, które założyły działalność gospodarczą w miesiącu sierpniu, zostanie zamieszczony na stronie w następnym tygodniu.
Więcej informacji
Wszystkie aktualności

Nasza misja

Obszarem działania "LGD" Nasza Suwalszczyzna jest Powiat Suwalski - 5 gmin:
Suwałki, Filipów, Przerośl, Bakałarzewo, Raczki.

Stwoarzyszenie powstało jako inicjatywa społeczna 20 kwietnia 2006 roku. W jego skład weszło 27 osób w tym przedstawiciele Agencji Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A., samorządów lokalnych powiatu suwalskiego, organizacji pozarządowych oraz lokalnego środowiska przedsiębiorców. W chwili obecnej Stowarzyszenie liczy 54 członków zwyczajnych.

Komunikaty
Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację szkolenia w ramach projektu „Nowe kwalifikacje i doświadczenie szansą na zatrudnienie”.
Dodano dnia:  2017-09-15

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert na realizacje szkolenia „Opiekunowie dziecięcy powyżej 3 lat z modułem I pomocy przedmedycznej” w ramach realizacji projektu
„Nowe kwalifikacje i doświadczenie szansą na zatrudnienie”, Komisja oceniająca wybrała ofertę EcoEnergia Emilia Ziemkiewicz. 

Więcej informacji
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia zawodowego w ramach realizacji projektu „Nowe kwalifikacje i doświadczenie szansą na zatrudnienie”.
Dodano dnia:  2017-09-01

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia zawodowego w ramach realizacji projektu „Nowe kwalifikacje i doświadczenie szansą na zatrudnienie”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Działania 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy. 

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 1 kursu zawodowego w ramach realizacji projektu „Nowe kwalifikacje i doświadczenie szansą na zatrudnienie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Działania 2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w następującym zakresie tematycznym: „Opiekunowie dziecięcy powyżej 3 lat z modułem I pomocy przedmedycznej” (9 osób).

 Szczegóły w załączeniu.


Więcej informacji
Projekt LSR do konsultacji
Dodano dnia:  2015-12-21

Prezentujemy Państwu projekt Lokalnej Strategii Rozwoju dla terenu działania Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania oraz projekt procedur związanych z oceną i wyborem operacji. Prosimy Państwa o zgłaszanie uwag do dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do poniedziałku 28 grudnia 2015r. do godz. 10:00 . Uwagi należy  składać na udostępnionym poniżej formularzu: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres s-s.lgd@o2.pl  lub osobiście w poniedziałki i wtorki (w godzinach 9:00 -14:00) w Biurze LGD (ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki).

Więcej informacji
Wszystkie ogłoszenia

© 2006-2010 LGD "Nasza Suwalszczyzna"

Strona jest zwalidowana i zgodna z XHTML 1    Created by KANET.EU