Lokalna Grupa Działania Nasza Suwalszczyzna

ADRES STOWARZYSZENIA
ul. Kościuszki 71
  tel. 87 565 53 64

Film LGD SuwalszczyznaUnia EuropejskaLeader+, Ministerstwo Rozwoju Wsi

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Aktualności
UWAGA!KOMUNIKAT!
Dodano dnia:  2017-09-13

Szanowni Państwo,

Uprzejmie prosimy przedsiębiorców, którzy ponieśli wydatki związane ze wsparciem pomostowym  w miesiącu sierpniu o dostarczenie rozliczenia (OŚWIADCZENIA WRAZ Z ZAŁACZNIKAMI) do 15.09.2017r. do Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki do pokoju pok. 114 lub 116. 

Więcej informacji
UWAGA!!Uczestnicy projektu "Własny biznes szansą na lepsze jutro"
Dodano dnia:  2017-08-31

W związku z pytaniami uczestników projektu dotyczącymi wydatkowania dotacji, informujemy, iż WSZYSTKIE TRANSAKCJE MUSZĄ BYĆ DOKONYWANE Z KONTA PODSTAWOWEGO PRZEDSIĘBIORCY - KONTA PODANEGO PRZY PODPISYWANIU UMOWY O UDZIELENIE DOTACJI INWESTYCYJNEJ I WSPARCIA POMOSTOWEGO.   
Więcej informacji
DOKUMENTY DOTYCZĄCE ROZLICZENIA WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU
Dodano dnia:  2017-08-30

W załączeniu przedstawiamy wzór oświadczenia niezbędnego do prawidłowego rozliczenia wsparcia pomostowego w ramach projektu  „Własny biznes szansą na lepsze jutro”.
Dokumenty do rozliczenia wsparcia pomostowego (oświadczenie wraz z załącznikami) w celu otrzymania kolejnego wsparcia pomostowego dostarcza się każdego miesiąca w dniach   od 28 - 30 do Starostwa Powiatowego w Suwałkach ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki,  pok. 114 lub 116.

Za miesiąc lipiec i sierpień dokumenty (wraz z załącznikami) należy złożyć do 05.09.2017r. 

Więcej informacji
DOKUMENTY DOTYCZĄCE ROZLICZENIA DOTACJI INWESTYCYJNEJ W RAMACH PROJEKTU "Własny biznes szansą na lepsze jutro".
Dodano dnia:  2017-08-28

W załączeniu przedstawiamy wzór sprawozdania rozliczenia dotacji inwestycyjnej w ramach projektu  „Własny biznes szansą na lepsze jutro”.

Zgodnie z § 4 pkt. 5 Umowy o  udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020,  przedsiębiorca zobowiązany jest  do rozliczenia otrzymanych środków w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło zakończenie rzeczowo-finansowe realizacji inwestycji.


Więcej informacji
HARMONOGRAM PODPISYWANIA UMÓW O UDZIELENIE DOTACJI INWESTYCYJNEJ ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „Własny biznes szansą na lepsze jutro”
Dodano dnia:  2017-07-26

W załączeniu przedstawiamy harmonogram podpisywania umów o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego w ramach projektu "Własny biznes szansą na lepsze jutro". Harmonogram dotyczy osób, które działalność gospodarczą założyły w sierpniu 2017r.

Jednocześnie informujemy, iż osoby te proszone są  o dostarczenie do biura projektu "Własny biznes szansą na lepsze jutro" do dnia 01.08.2017 r. 

- Zaktualizowanego Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego wraz z załącznikami (zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo - finansowym  INWESTYCJI I WSPARCIA POMOSTOWEGO; - (jeśli aktualizacja jest potrzebna)

- Numeru rachunku bankowego Przedsiębiorcy;

Więcej informacji
Wzory dokumentów niezbędnych do zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o udzielnie dotacji w ramach projektu "Własny biznes szansą na lepsze jutro"
Dodano dnia:  2017-07-19

W załączeniu przedstawiamy wzory dokumentów niezbędnych do zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o udzielnie dotacji w ramach projektu "Własny biznes szansą na lepsze jutro".
Prosimy wszystkie osoby o zapoznanie się z poniższymi dokumentami, jednakże nie WYPEŁNIANIE ICH, wszystkie dokumenty zostaną podpisane w siedzibie Biura Projektu w Stowarzyszeniu "Nasza Suwalszczyzna".

Jednocześnie informujemy, iż harmonogram podpisywania umów dla osób, które założyły działalność gospodarczą w miesiącu sierpniu, zostanie zamieszczony na stronie w następnym tygodniu.
Więcej informacji
Wszystkie aktualności

Nasza misja

Obszarem działania "LGD" Nasza Suwalszczyzna jest Powiat Suwalski - 5 gmin:
Suwałki, Filipów, Przerośl, Bakałarzewo, Raczki.

Stwoarzyszenie powstało jako inicjatywa społeczna 20 kwietnia 2006 roku. W jego skład weszło 27 osób w tym przedstawiciele Agencji Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A., samorządów lokalnych powiatu suwalskiego, organizacji pozarządowych oraz lokalnego środowiska przedsiębiorców. W chwili obecnej Stowarzyszenie liczy 54 członków zwyczajnych.

Komunikaty
Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z zorganizowaniem egzaminów prowadzących do uzyskania kwalifikacji zawodowych dla 9 uczestników projektu „Nowe kwalifikacje i doświadczenie szansą na zatrudnienie"
Dodano dnia:  2017-10-19

Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna” serdecznie zaprasza do złożenia ofert cenowych na przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 9 Uczestników i Uczestniczek projektu, pt. „Nowe kwalifikacje i doświadczenie szansą na zatrudnienie” wraz z egzaminem zewnętrznym potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

Więcej informacji
Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z zorganizowaniem egzaminów prowadzących do uzyskania kwalifikacji zawodowych dla 42 uczestników projektu „Nowe kwalifikacje i doświadczenie szansą na zatrudnienie
Dodano dnia:  2017-10-19

Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna” serdecznie zaprasza do złożenia ofert cenowych na przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 42 Uczestników i Uczestniczek projektu, pt. „Nowe kwalifikacje i doświadczenie szansą na zatrudnienie” wraz z egzaminem zewnętrznym potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

Więcej informacji
Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację szkolenia w ramach projektu „Nowe kwalifikacje i doświadczenie szansą na zatrudnienie”.
Dodano dnia:  2017-09-15

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert na realizacje szkolenia „Opiekunowie dziecięcy powyżej 3 lat z modułem I pomocy przedmedycznej” w ramach realizacji projektu
„Nowe kwalifikacje i doświadczenie szansą na zatrudnienie”, Komisja oceniająca wybrała ofertę EcoEnergia Emilia Ziemkiewicz. 

Więcej informacji
Wszystkie ogłoszenia

© 2006-2010 LGD "Nasza Suwalszczyzna"

Strona jest zwalidowana i zgodna z XHTML 1    Created by KANET.EU