Lokalna Grupa Działania Nasza Suwalszczyzna

ADRES STOWARZYSZENIA
ul. Kościuszki 71
  tel. 87 565 53 64

Film LGD SuwalszczyznaUnia EuropejskaLeader+, Ministerstwo Rozwoju Wsi

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Aktualności
Projekt „POZYTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ”
Dodano dnia:  2018-09-04

Projekt „POZYTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ” realizowany jest przez Katarzynę Malec i Krzysztofa Luty prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. z siedzibą w Stanisławowie 36d, 15 – 604 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Nasza Suwalszczyzna” z siedzibą w miejscowości Płociczno – Osiedle 75, 16-402 Suwałki i Stowarzyszeniem na rzecz rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym HOLOS z siedzibą przy ul. E. Orzeszkowej 9A, 15-082 Białystok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

Więcej informacji
UWAGA!KOMUNIKAT!
Dodano dnia:  2017-09-13

Szanowni Państwo,

Uprzejmie prosimy przedsiębiorców, którzy ponieśli wydatki związane ze wsparciem pomostowym  w miesiącu sierpniu o dostarczenie rozliczenia (OŚWIADCZENIA WRAZ Z ZAŁACZNIKAMI) do 15.09.2017r. do Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki do pokoju pok. 114 lub 116. 

Więcej informacji
UWAGA!!Uczestnicy projektu "Własny biznes szansą na lepsze jutro"
Dodano dnia:  2017-08-31

W związku z pytaniami uczestników projektu dotyczącymi wydatkowania dotacji, informujemy, iż WSZYSTKIE TRANSAKCJE MUSZĄ BYĆ DOKONYWANE Z KONTA PODSTAWOWEGO PRZEDSIĘBIORCY - KONTA PODANEGO PRZY PODPISYWANIU UMOWY O UDZIELENIE DOTACJI INWESTYCYJNEJ I WSPARCIA POMOSTOWEGO.   
Więcej informacji
DOKUMENTY DOTYCZĄCE ROZLICZENIA WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU
Dodano dnia:  2017-08-30

W załączeniu przedstawiamy wzór oświadczenia niezbędnego do prawidłowego rozliczenia wsparcia pomostowego w ramach projektu  „Własny biznes szansą na lepsze jutro”.
Dokumenty do rozliczenia wsparcia pomostowego (oświadczenie wraz z załącznikami) w celu otrzymania kolejnego wsparcia pomostowego dostarcza się każdego miesiąca w dniach   od 28 - 30 do Starostwa Powiatowego w Suwałkach ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki,  pok. 114 lub 116.

Za miesiąc lipiec i sierpień dokumenty (wraz z załącznikami) należy złożyć do 05.09.2017r. 

Więcej informacji
Projekt Niepubliczne Przedszkole „Przyjaciele Tuptusia”
Dodano dnia:  2017-08-28

Fundacja „Pro Sudovia” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Nasza Suwalszczyzna” realizuje projekt Niepubliczne Przedszkole „Przyjaciele Tuptusia” ( RPPD.03.01.01-20-0216/16). Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej z działania 3.1 Kształcenie i edukacja Poddziałania 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji
DOKUMENTY DOTYCZĄCE ROZLICZENIA DOTACJI INWESTYCYJNEJ W RAMACH PROJEKTU "Własny biznes szansą na lepsze jutro".
Dodano dnia:  2017-08-28

W załączeniu przedstawiamy wzór sprawozdania rozliczenia dotacji inwestycyjnej w ramach projektu  „Własny biznes szansą na lepsze jutro”.

Zgodnie z § 4 pkt. 5 Umowy o  udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020,  przedsiębiorca zobowiązany jest  do rozliczenia otrzymanych środków w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło zakończenie rzeczowo-finansowe realizacji inwestycji.


Więcej informacji
Wszystkie aktualności

Nasza misja

Obszarem działania "LGD" Nasza Suwalszczyzna jest Powiat Suwalski - 5 gmin:
Suwałki, Filipów, Przerośl, Bakałarzewo, Raczki.

Stwoarzyszenie powstało jako inicjatywa społeczna 20 kwietnia 2006 roku. W jego skład weszło 27 osób w tym przedstawiciele Agencji Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A., samorządów lokalnych powiatu suwalskiego, organizacji pozarządowych oraz lokalnego środowiska przedsiębiorców. W chwili obecnej Stowarzyszenie liczy 54 członków zwyczajnych.

Komunikaty
Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla 50 uczestników projektu „POZYTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ”.
Dodano dnia:  2018-09-27

W związku z realizacją projektu „POZYTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ” Stowarzyszenie "Nasza Suwalszczyzna" uprzejmie zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących indywidualnego poradnictwa psychologicznego. Szczegóły w załączeniu.
Więcej informacji
Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z zorganizowaniem egzaminów prowadzących do uzyskania kwalifikacji zawodowych dla 9 uczestników projektu „Nowe kwalifikacje i doświadczenie szansą na zatrudnienie"
Dodano dnia:  2017-10-19

Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna” serdecznie zaprasza do złożenia ofert cenowych na przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 9 Uczestników i Uczestniczek projektu, pt. „Nowe kwalifikacje i doświadczenie szansą na zatrudnienie” wraz z egzaminem zewnętrznym potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

Więcej informacji
Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z zorganizowaniem egzaminów prowadzących do uzyskania kwalifikacji zawodowych dla 42 uczestników projektu „Nowe kwalifikacje i doświadczenie szansą na zatrudnienie
Dodano dnia:  2017-10-19

Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna” serdecznie zaprasza do złożenia ofert cenowych na przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 42 Uczestników i Uczestniczek projektu, pt. „Nowe kwalifikacje i doświadczenie szansą na zatrudnienie” wraz z egzaminem zewnętrznym potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

Więcej informacji
Wszystkie ogłoszenia

© 2006-2010 LGD "Nasza Suwalszczyzna"

Strona jest zwalidowana i zgodna z XHTML 1    Created by KANET.EU